Bế mạc Kỳ họp thứ 3-HĐND thị xã Cửa Lò khoá IV

Đăng ngày 26/03/2014

 

Tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc Kỳ họp thứ 3, HĐND thị xã Cửa Lò khóa IV đã được các thành viên của UBND thị xã giải trình về các vấn đề : ngập úng, xe điện, dịch vụ mô tô nước trên biển, giáo dục mầm non ..Đây là những nội dung được cử tri toàn Thị xã hết sức quan tâm.

Cũng tại kỳ họp này, UBND thị xã Cửa Lò đã đưa ra 9 nhóm giải pháp nhằm tiếp tục phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh; trong đó đề xuất phương án tiếp tục giữ nguyên các chỉ tiêu-kế hoạch từ đầu năm nhưng tăng cường công tác tận thu thuế; Chỉ tổ chức thi công các công trình trọng điểm liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân và sự phát triển của thị xã như: Đường và mương số 3; Đại lộ Vinh-Cửa Lò đoạn qua Nghi Hương-Nghi Hòa; Kè chống sạt lở phía đông Đường Bình Minh khu vực Đảo Lan Châu…

Kỳ họp thứ 3, HĐND thị xã Cửa Lò khóa IV cũng đã thông qua 3 nghị quyết quan trọng về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2012; về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2012 và nghị quyết thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp phường.
.

Theo: Đàm Hiền