Cơ quan chức năng ban – ngành

Đăng ngày 26/03/2014

Tên cơ quan Địa chỉ Số điện thoại
Thị ủy Cửa Lò Đường Nguyễn Sinh Cung- Phường Nghi Hương-Thị xã Cửa Lò – Nghệ An 038. 3955 703
HĐND-Ủy ban nhân dân TX Cửa Lò Đường Nguyễn Sinh Cung – TX Cửa Lò – Nghệ An. 038. 3955 873-3955874-3949208
Ủy ban MTTQ thị xã Cửa Lò Đường Mai Thúc Loan- Phường Nghi Hương-TX Cửa Lò 038. 3824 572
Công an TX Cửa Lò Đ.Nguyễn Sinh Cung- Phường Nghi Hương-TX Cửa Lò 038. 3955 600- 3955 610- 3955 608
BCH quân sự thị xã Cửa Lò Phường Nghi Hương 038. 3955 691- 3955 694
Viện kiểm sát nhân dân TX cửa Lò Phường Nghi Hương-TX Cửa Lò 038. 3955 458- 3955 040
Tòa án nhân dân TX Cửa Lò Phường Nghi Hương-TX Cửa Lò 038. 3955 460-3955 090
Đài Phát thanh truyền hình Cửa Lò Số 1- Đường Mai Thúc Loan- TX Cửa Lò 038.3824 330-0913 351 521-0912 527 362
Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân Đường Nguyễn Sinh Cung – Phường Nghi Hương -TX. Cửa Lò – Nghệ An 038. 3956 584- 3956 561
Trường cao đẳng Nghề du lịch TM Nghệ An Đường Sào Nam- Phường Nghi Thu – TX Cửa Lò 038. 3949 730-3951 575
Bảo hiểm xã hội TX Cửa Lò Đường Mai Thúc Loan- P. Nghi Thu -TX Cửa Lò 038. 3949 569- 3824 124
BQL dự án Cửa Lò Đường Sào Nam- P. Nghi Thu-TX Cửa Lò 038. 3824 204-3824 457-3824 153
BQL cảng cá Cửa Hội Đường ven sông Lam-P.Nghi Hải-TX Cửa Lò 038. 3829 495-3829 450-3947 008
BQL nghĩa trang Cửa Lò Đường Nguyễn Sinh Cung- P. Nghi Hương-TX Cửa Lò 038. 3955 591
BQL đô thị Cửa Lò Đường Sào Nam- P. Nghi Thu-TX Cửa Lò 038. 3951 371
Cảng Cửa Lò P.Nghi Tân-TX Cửa Lò 038. 3951 766-3952 567
Hải quan Cảng Cửa Lò P.Nghi Tân-TX Cửa Lò 038. 3944 439-3943 107
Chi cục thuế Cửa Lò Đường Nguyễn Sinh Cung- P. Nghi Hương-TX Cửa Lò 038. 3955 719-3955 713-3955 715-3955 716
Hải đội 2 Biên phòng K. Hải Giang 2-P.Nghi Hải-TX Cửa Lò 038. 3829 005-3829 147
Hạt kiểm lâm TX Cửa Lò Phường Nghi Thu- TX Cửa Lò 038. 3824 386-3955 762
Hội chữ thập đỏ TX Cửa Lò Đường Mai Thúc Loan- P. Nghi Hương 038.3821 830
Hội CCB Cửa Lò Đường Mai Thúc Loan- P. Nghi Hương-TX Cửa Lò 038.3951 631
Hội khuyến học Cửa Lò Đường Mai Thúc Loan- P.Nghi Hương-TX Cửa Lò 038. 3955 450
Hội liên hiệp phụ nữ Cửa Lò Đường Mai Thúc Loan- P.Nghi Hương-TX Cửa Lò 038. 3824 490
Hội người cao tuổi TX Cửa Lò Đường Mai Thúc Loan- P.Nghi Hương-TX Cửa Lò 038. 3955 408
Hội người mù TX Cửa Lò Đường Nguyễn Sinh Cung- P. Nghi Hương- TX Cửa Lò 038. 3951 813
Hội nông dân TX Cửa Lò Đường Mai Thúc Loan- P. Nghi Hương- TX Cửa Lò 038. 3824 420
Kho bạc nhà nước TX Cửa Lò Đường Nguyễn Sinh Cung- P. Nghi Hương- TX Cửa Lò 038.3955 772-3955 771-3955 773
Kho xăng dầu Nghi Hương-TX Cửa Lò Đường Bình Minh- P.Nghi Hương-TX Cửa Lò 038. 3824 673-3824 293
Liên đoàn lao động TX Cửa Lò Phường Nghi Hương- TX Cửa Lò 038.3955 593
Ngân hàng chính sách xã hội Cửa Lò Phường Nghi Hương- TX Cửa Lò 0383 949 397
Ngân hàng công thương Cửa Lò Đường Bình Minh-P.Thu Thủy-TX Cửa LÒ 038. 3952 123-3949 027-3952 209
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Cửa Lò Phường Nghi Hương- TX Cửa Lò 038. 3824 213-3824 635
Trạm Hải đăng Cửa Hội-TX Cửa Lò Khối Hải Giang 1-P.Nghi Hải 0383 829 224
Trạm kiểm soát biên phòng Cửa Hội-TX Cửa Lò Khối Hải Giang 1-P.Nghi Hải 0383 829 136
Trạm thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ Khối 2-P.Thu Thủy-TX Cửa Lò 038. 3824 604-3951 447
Trung tâm bồi dưỡng chính trị TX Cửa Lò Đường Nguyễn Sinh Cung- P.Nghi Hương 038. 3956 254-3955 431
Trung tâm giáo dục thường xuyên 2,Nghệ An Đường Bình Minh- P. Nghi Hương- TX Cửa Lò 038.3951 921-3949 359
Trạm khuyến nông-khuyến ngư TX Cửa Lò Phường Nghi Hương 038. 3955 835-3948 051
Trung tâm thể dục thể thao Cửa Lò Số 36-Đường Sào Nam- P. Nghi Thu 038. 3824 593-3956 077
Trung tâm văn hóa thông tin Cửa Lò Số 15-Đường Sào Nam- P. Nghi Thu 038. 3824 062-3949 799
Đảng ủy-HĐND-Ủy ban nhân dân P.Nghi Hải-TX Cửa Lò Đ.Phạm Nguyễn Du-Khối Hải Triều 038. 3947 179-3829 160
Đảng ủy-HĐND-Ủy ban nhân dân P.Nghi Hòa-TX Cửa Lò Khối Trung Hòa-P.Nghi Hòa 038.3829 618- 3829 175
Đảng ủy-HĐND-UBND Phường Nghi Hương Số 120-Đường Nguyễn Sinh Cung- P. Nghi Hương 038. 3955 865-3955 866
Đảng ủy-HĐND-UBND P.Nghi Thu Số 180-Đường Sào Nam- P. Nghi Thu 038.3949 896-3952 169
Đảng ủy-HĐND-UBND P.Nghi Thủy P.Nghi Thủy 038. 3951 884-3824 417
Đảng ủy-HĐND-UBND P.Thu Thủy Khối 1-P.Thu Thủy 038.3952 128-3949 883
Đảng ủy-HĐND-UBND P.Nghi Tân P.Nghi Tân 038.3945 308-3945 345
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TX Cửa Lò Đường Mai Thúc Loan- P. Nghi Hương 038. 3824 819
Ban quản lý đô thị Cửa Lò Đường Sào Nam- P. Nghi Thu 038. 3951 371-3949 751
Công ty 1 thành viên cấp nước Cửa Lò P.Nghi Tân 038. 3943 177
Công ty Môi trường đô thị và dịch vụ du lịch Đường Sào Nam, Phường Nghi Thu 038. 3949 917
Đội quản lý thị trường Đường Mai Thúc Loan- P. Nghi Hương 038. 3810 824
Đội thanh tra đô thị Cửa Lò Đường Sào Nam- P. Nghi Thu 038. 3955 577-3952 578
Đồn biên phòng Bến Thủy-Cảng Cửa Lò Đ.Bình Minh-P.Nghi Thủy 038. 3952 244
Chi cục Thi hành án dân sự Cửa Lò P.Nghi Thu 038. 3951 540-3824 393
Trung tâm phục hồi chức năng-BNN Giao thông 4 Đ.Bình Minh-P.Thu Thủy 038. 3952 604-3949 919
Trung tâm cứu hộ phòng chống thiên tai Đường Bình Minh- Phường Nghi Hương- TX. Cửa Lò 038. 3824 893- 3824 329
Trung tâm điều dưỡng người có công NA Đường Bình Minh- P.Nghi Hương 038. 3955 895-3955 031
Trường THPT Cửa Lò 1 Phường Nghi Hương 038. 3955 745-3955 755
Trường THPT Cửa Lò 2 Phường Nghi Thu 038. 3949 465-3211 595
Trường mầm non Bình Minh Phường Nghi Hương 038. 3292 291
Trạm thú y Cửa Lò Đường Sào Nam- P. Nghi Thu 038. 3956 882
Chi cục thống kê Cửa Lò Đường Sào Nam- P. Nghi Thu 038. 3824 842
Trung tâm Dân số KHHGĐ Cửa Lò Phường Nghi Hương 038. 8926 926-3956 656
Nhà khách Nghệ An 2 Đường Bình Minh- P. Nghi Hương 038. 3955 478-3824 779
Nhà khách Tỉnh ủy Đ.Bình Minh-P.Thu Thủy 0912 128 467
Nhà nghỉ Bộ xây dựng Đ.Bình Minh-P.Thu Thủy 038. 3824 123-3824 122