Trung tâm điều dưỡng người có công Tỉnh Nghệ An: Triển khai nhiệm vụ năm 2014

Đăng ngày 18/01/2014

Năm 2013, Trung tâm điều dưỡng người có công Nghệ an đã tiếp nhận gần 8000 lượt người có công về điều dưỡng, trong đó tỉnh Nghệ an có hơn 7800 người, chiếm 97,91%. Trung tâm đã tham mưu UBND Tỉnh đầu tư kinh phí nâng cấp cơ sở vật chất và các trang thiết bị. Đồng thời, chỉ đạo, động viên cán bộ nhân viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn và thái độ phục vụ. Tăng cường công tác quản lý tài chính và triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của đảng và nhà nước đối với người có công. Ngoài ra, trung tâm còn tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao và giúp các đối tượng chính sách thăm quan các điểm di tích lịch sử trên địa bàn cũng như vùng phụ cận. Nhờ đó, phần lớn các đội tượng chính sách về nghỉ dưỡng đều hài lòng với cung cách phục vụ của cán bộ, nhân viên trung tâm.

Đồng chí Nguyễn Bằng Toàn – Giám đốc Sở lao động thương binh và xã hội đã ghi nhận và biểu dương những nổ lực phấn đấu của cán bộ nhân viên trung tâm và mong muốn thời gian tới hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ được giao.