Ban thường vụ Thị ủy Cửa Lò tổ chức hội nghị cán bộ cốt cán bàn công tác cán bộ

Đăng ngày 17/01/2014

Theo quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Đ/c Lê Minh Thông-Chủ tịch UBND thị xã thôi đảm nhiệm chức vụ Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã về đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. Ban thường vụ Tỉnh ủy cũng cho phép Cửa Lò giới thiệu nguồn tại chỗ để bầu chức vụ Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã thay thế Đ/c Lê Minh Thông vừa chuyển công tác.

Được sự đồng ý của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban thường vụ Thị ủy Cửa Lò đã giới thiệu 2 Đ/c Doãn Tiến Dũng-Phó Chủ tịch UBND thị xã và Nguyễn Thị Dung-Trưởng phòng tài chính thị xã để hội nghị cán bộ cốt cán do Ban thường vụ Thị ủy Cửa Lò tổ chức tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm để giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò nhiệm kỳ 2011-2016.