Hội người mù TX Cửa Lò tổng kết công tác Hội năm 2013

Đăng ngày 17/01/2014

Năm 2013, bằng những kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể cùng với sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của cán bộ, hội viên, Hội người mù thị xã Cửa Lò cơ bản triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên các mặt công tác. Cụ thể, trong năm đã kết nạp thêm 2 hội viên, nâng tổng số lên 55 hội viên, sinh hoạt tại 5 chi hội cơ sở. Về công tác lao động sản xuất và chăm lo cho đời sống hội viên đã sản xuất được hơn 10 vạn gói tăm và 2.500 chiếc chổi đót với tổng doanh thu hơn 135 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Cửa Lò giúp hội viên vay vốn để sản xuất, chăn nuôi, nhằm xóa đói giảm nghèo…. Cùng với phát triển kinh tế, các cấp Hội còn đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, tinh thần cho hội viên, tổ chức tặng quà trong dịp lễ tết, thăm hỏi khi hội viên ốm đau hoạn nạn..

Dịp này, Hội người mù Việt Nam đã tặng kỷ niệm chương “Vì hạnh phúc người mù” cho 2 cá nhân. Hội người mù tỉnh Nghệ An cũng tặng giấy khen cho 3 cá nhân có thành tích trong hoạt động Hội năm 2013./.