Lãnh đạo Thị xã Cửa Lò tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn

Đăng ngày 20/01/2014

Với 35 suất quà, trị giá mỗi suất quà 600 ngàn đồng đã được các đồng chí lãnh đạo Thị ủy, UBND Thị xã Cửa Lò trạo tận tay cho 35 gia đình chính sách, gia đình thân nhân liệt sĩ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại các điểm đến thăm, các đồng chí lãnh đạo Thị ủy, UBND Thị xã Cửa Lò đã ghi nhận, biểu dương sự đóng góp, cống hiến của người có công với cách mạng và mong các gia đình, đối tượng chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cần tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo cho mọi người, mọi nhà vui xuân, đón Tết đầm ấm, an toàn, và tiết kiệm.