Hội khuyến học Cửa Lò phát động tháng khuyến học Nghệ An lần thứ 11.

Đăng ngày 21/01/2014

Qua 10 năm thực hiện “Tháng khuyến học”, công tác truyền thông, vận động xã hội đã được Hội khuyến học thị xã Cửa Lò đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh tại cơ sở; Công tác xây dựng tổ chức và phát triển cơ sở Hội có sự chuyển biến mạnh mẽ, trở thành truyền thống tốt đẹp trong hoạt động khuyến học, khuyến tài của địa phương. Toàn thị xã Cửa Lò hiện có gần 11 ngàn hội viên tham gia vào công tác Hội; Hàng năm, ngoài tổ chức đăng ký danh hiệu thi đua giữa các chi hội khối, phường; Các cấp Hội, dòng họ, cơ quan, đơn vị còn tích cực huy động Quỹ khuyến học trong “Tháng khuyến học” mỗi năm trên 1,5 tỷ đồng.

Phát huy những thành quả đã đạt được, ngành GD&ĐT và Hội khuyến học Cửa Lò đã phát động phong trào “Khuyến học Nghệ An lần thứ 11”, tập trung vào các nội dung, như: tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia Quỹ khuyến học, đẩy mạnh phong trào “Tiếng trống khuyến học” ở chi hội khuyến học…

Dịp này, Hội khuyến học thị xã Cửa Lò đã tổ chức ký kết thi đua giữa Ban khuyến học 7/7 phường và trao 20 suất học bổng cho 20 học sinh nghèo vượt khó học giỏi của trường Tiểu học Nghi Thủy./.