Triển khai và thực hiện kế hoạch Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN 2015

Đăng ngày 17/03/2015

Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thị Dung vừa ký công văn số:155, ngày 09/03/2015 yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc triển khai và thực hiện kế hoạch Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN 2015

phaoTheo đó, UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, tranh áp phích ở trụ sở , nơi làm việc, công trường thi công…để hưởng ứng vận động; Triển khai các hoạt động họp mặt mít tinh, tọa đàm, thi an toàn vệ sinh giỏi, thăm hỏi nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động và tổ chức tốt công tác tự kiểm tra công tác ATVSLĐ-PCCN tại đơn vị mình..

Đối với Phòng LĐTB và xã hội, UBND thị xã yêu cầu chịu trách nhiệm hướng dẫn cụ thể về nội dung và tổ chức các hoạt động hưởng  ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 17 năm 2015 theo kế hoạch của Ban chỉ đạo thị xã, đồng thời tham mưu UBND thị xã quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về công tác ATVSLĐ-PCCN

UBND thị xã giao UBND các phường dựa vào kế hoạch của Ban chỉ đạo thị xã để xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc quyền quản lý thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ. Riêng Đài PTTH Cửa Lò và các Đài TT phường, UBND thị xã giao đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phản ánh các hoạt động về triển khai, thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN để người dân cùng hưởng ứng và thực hiện.

                                                          Khắc Giang