Nghi Thu: Hội nghị nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2015

Đăng ngày 18/03/2015

Chiều ngày 17/3, Hội nông dân phường Nghi Thu đã tổ chức Hội nghị nông dân điển hình tiên tiến, giai đoạn 2010 – 2015.

hoinghi

nghi

Trong 5 năm qua, Hội viên hội nông dân Nghi Thu đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua. 340 hộ hội viên đạt danh hiệu Hộ sản xuất kinh doanh giỏi., trong đó có 4 hộ đạt cấp tỉnh, 25 hộ đạt cấp thị xã. Các tổ nhóm tiết kiệm đã hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nông dân nghèo vươn lên, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của phường xuống còn 1,9%. Song song với phong trào phát triển kinh tế, hội viên hội nông dân Nghi Thu còn tích cực trong phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa và chỉnh trang đô thị. Động viên hội viên tham gia vào các hoạt động xã hội, các cuộc vận động, tiêu biểu như cuộc vận động “ Nông dân với Trường Sa” với số tiền ủng hộ hơn 12 triệu đồng. Từ những kết quả trên, Hội nghị đã trao giấy khen cho 12 cán bộ hội viên nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2015 và biểu dương 31 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào nông dân giai đoạn 2010 – 2015. Cũng trong hội nghị, Hội nông dân phường Nghi Thu đã phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn thể cán bộ hội viên./.

Thanh Vân – Duy Quý