Triển khai kế hoạch tổ chức tổng dọn vệ sinh đón tết 2014

Đăng ngày 31/12/2013

Theo kế hoạch, đợt tổng dọn vệ sinh môi trường trên toàn thị xã lần này sẽ được tổ chức trong 2 ngày mồng 4 và mồng 5/1/2014

Ngoài nhiệm vụ phải đảm nhiệm và thực hiện các phần việc cụ thể, Ủy ban nhân dân Thị xã Cửa Lò cũng giao cho các phòng ban ngành, đơn vị, các tổ chức đoàn thể, UBND 7 phường, Câu lạc bộ khách sạn và các cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ du lịch phải tổ chức cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và nhân dân cùng tham gia các hoạt động làm sạch môi trường tại địa bàn công tác, học tập, lao động, sinh sống..

UBND thị xã yêu cầu các đơn vị, cá nhân thực hiện nghiêm túc kế hoạch, tổ chức lao động phải đảm bảo an toàn, đảm bảo thời gian và chất lượng công việc, đặc biệt, nghiêm cấm việc chôn lấp rác tại khu vực bãi biển.

.
Theo: Thanh Vân