Trailer: Lễ hội khinh khí cầu lớn nhất Châu á sẽ chính thức được diễn ra từ ngày 18/5 tại Cửa Lò.

Đăng ngày 17/05/2023