Trả lời kiến nghị cử tri về Dự án tổ hợp sân golf, khách sạn và biệt thự tại thị xã Cửa Lò

Đăng ngày 04/05/2023

(Baonghean.vn) – Cử tri phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò phản ánh Dự án sân golf Cửa Lò phá vỡ quy hoạch đô thị thị xã và chưa đem lại hiệu quả kinh tế – xã hội cho địa phương, nhiều hạng mục chưa thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, xử lý về nội dung mà cử tri kiến nghị.

Trả lời:

• Thông tin dự án

– Dự án Tổ hợp sân golf, khách sạn và biệt thự tại thị xã Cửa Lò do Công ty cổ phần golf biển Cửa Lò làm chủ đầu tư được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 27111000009 ngày 27/4/2007; điều chỉnh lần thứ nhất ngày 31/10/2007; điều chỉnh lần thứ 2 ngày 10/02/2011; điều chỉnh lần thứ 3 ngày 07/10/2013; điều chỉnh lần thứ 4 ngày 31/5/2014.

– Dự án được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng/điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tại các Quyết định số: 476/QĐ-UBND.CN ngày 02/02/2007; 1698/QĐ-UBND.CN ngày 27/4/2010; 3166/QĐ-UBND ngày 24/7/2018; 168/QĐ-UBND ngày 20/01/2021; 3172/QĐ-UBND ngày 27/8/2021.

Trả lời kiến nghị cử tri về Dự án tổ hợp sân golf, khách sạn và biệt thự tại thị xã Cửa Lò ảnh 1

Dự án Tổ hợp sân golf, khách sạn, biệt thự nhìn từ trên cao. Ảnh tư liệu: PV

– Dự án được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất tại các Quyết định số: 509/QĐ-UBND.ĐC ngày 05/11/2007; 292/QĐ-UBND.ĐC ngày 25/9/2008; 293/QĐ-UBND.ĐC ngày 25/9/2008; 294/QĐ-UBND.ĐC ngày 25/9/2008; 225/QĐ-UBND.ĐC ngày 22/6/2009; 286/QĐ-UBND.ĐC ngày 25/10/2011; 287/QĐ-UBND.ĐC ngày 25/10/2011; 02/QĐ-UBND ngày 07/01/2019.

• Tình hình kiểm tra, xử lý

– Năm 2016, Dự án nêu trên đã được Đoàn kiểm tra do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì kiểm tra. Tại Văn bản số 1590/UBND-CN ngày 16/3/2017, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý vi phạm của dự án và tham mưu xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai.

– Năm 2022, UBND tỉnh có các văn bản số 1952/UBND-CN ngày 24/3/2022 và số 2729/UBND-CN ngày 19/4/2022 giao Sở Xây dựng kiểm tra, báo cáo các nội dung liên quan đến Dự án. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, làm việc với nhà đầu tư và các cơ quan liên quan, Sở Xây dựng đã báo cáo UBND tỉnh tại Văn bản số 2134/SXD-BC ngày 20/6/2022.

Trả lời kiến nghị cử tri về Dự án tổ hợp sân golf, khách sạn và biệt thự tại thị xã Cửa Lò ảnh 2

Tổ hợp sân golf, khách sạn, biệt thự của Công ty cổ phần Golf biển Cửa Lò. Ảnh tư liệu: PV

– Ngày 08/8/2022, UBND tỉnh có Văn bản số 5983/UBND-CN chỉ đạo về nội dung điều chỉnh tiến độ Dự án: giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu thời gian và thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện của dự án.

Trên cơ sở tiếp nhận hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Nhà đầu tư nộp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế và UBND thị xã Cửa Lò về các nội dung có liên quan của Dự án; đồng thời đã có các văn bản đôn đốc nhà đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách Nhà nước để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

PV – Báo Nghệ An