Phóng sự: Cửa Lò đảm bảo nguồn hàng hải sản phục vụ du khách trong dịp lễ( phát sóng NTV, ngày 4/5/2023)

Đăng ngày 04/05/2023