Tổng kết cuộc vận động Quỹ “Ngày vì người nghèo” 2014

Đăng ngày 02/01/2015

         z-nguoingheo

          Năm 2014, toàn TX vận động được gần 481 triệu đồng, tăng hơn 90 triệu so với năm 2013, cùng với dư quỹ năm 2013 và Ban vận động tỉnh chuyển về nâng tổng số đã thu được gần 863 triệu đồng. Từ số tiền này đã hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo xây mới, tu sửa 27 nhà đại đoàn kết; Hỗ trợ đối tượng hộ nghèo dịp tết nguyên đán, ngày hội đại đoàn kết, lễ noen, học sinh học tập, khám chữa bệnh, mua vật tư sản xuất… với tổng số tiền gần 679 triệu đồng.

          Công tác vận động, hỗ trợ của Ban vận động thị xã và các phường đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.  Kịp thời giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với người nghèo, đóng góp có hiệu quả trong việc đảm bảo công tác an sinh xã hội, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn.

          Bên cạnh kết quả đạt được, thì trong năm 2014 vẫn còn 17 đơn vị chưa ủng hộ quỹ “Ngày vì người nghèo” với số tiền gần 90 triệu đồng. Đây là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm, tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp, triển khai cuộc vận động quỹ “Ngày vì người nghèo”năm 2015 đạt kết quả cao hơn.

                                                                 Thanh Bình- Tạ Nhật