Hội đồng nhân dân phường Nghi Hòa khóa XVII: Tổ chức kỳ họp thứ 9

Đăng ngày 07/01/2015

Sáng ngày 06/01/2015, Hội đồng nhân dân phường Nghi Hòa khóa XVII đã tổ chức kỳ họp thứ 9 để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2014, thảo luận một số vấn đề quan trọng của địa phương và  thông qua nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2015.

z-HDM

Năm 2014, tổng giá trị sản xuất của phường Nghi Hòa đạt trê 453,2 tỷ đồng. Trong đó, ngành dịch vụ thương mại đạt 215 tỷ đồng, Công nghiệp- xây dựng cơ bản đạt trên 209,4 tỷ đồng, Nông lâm ngư nghiệp đạt gần 29 tỷ đồng. Đời sống của người dân từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người trên 49 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo từ 3,3%, giảm xuống còn 2,7%; Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 1,8 tỷ đồng. Công tác văn hóa, thông tin, thể thao có nhiều đổi mới; Trong năm, phường đã làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước cũng như của địa phương. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được trong năm, HĐND phường Nghi Hòa còn tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu; Đồng thời thảo luận một số vấn đề quan trọng của địa phương và thông qua nghị quyết của kỳ họp. Phấn đấu năm 2015 tổng giá trị sản xuất đạt 496,5 tỷ đồng và thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 2 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 51 triệu đồng/năm./.

                                                                           Thanh Bình- Tạ Nhật