Tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 773 và quyết định 142

Đăng ngày 26/03/2014

 

Qua gần 3 năm triển khai thực hiện Quyết định 142 /2008/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ. Đến nay TX Cửa Lò cư bản đã hoàn thành việc giải quyết chế độ chính sách, với gần 1 ngàn 200/ 1 ngàn 556 hồ sơ mà các phường đã đề nghị được hưởng chế độ, từng bước giảm được một phần khó khăn cho các đối tượng chính sách.

Và sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị 773 của Bộ quốc phòng, cơ quan quân sự các cấp ở Cửa Lò cơ bản đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp, thực hiện tốt công tác dân vận của dân quân tự vệ trong tình hình mới. Vận động quần chúng nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai… Đặc biệt là trong việc biên chế lực lượng dân quân tự vệ, hiện toàn TX có 748 đồng chí, chiếm 1.57% dân số, được biên chế thành 4 lực lượng chính: Cơ động, lực lượng chiến đấu tại chỗ, lực lượng binh chủng chiến đấu, lực lượng binh chủng đảm bảo, trong đó số đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ chiếm 25,7%.

Hội nghị cũng đã thảo luận và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 773 và Quyết định 142 trong thời gian tới. Dịp này UBND TX đã tặng giấy khen cho 18 tập thể và 23 cá nhân đã có thành tịch xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 773 và QĐ 142./.