Thị xã Cửa Lò:Triển khai kế hoạch 304 của UBND tỉnh

Đăng ngày 26/03/2014

 

Ngay sau khi có kế hoạch 304 của UBND Tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Thị xã Cửa Lò đã khảo sát và lập kế hoạch hoạch tổng dọn vệ sinh môi trường ở các khu vực trên địa bàn. Đồng thời giao nhiệm vụ cho các Ban ngành, tổ chức đoàn thể, địa phương và các trường học huy động nhân lực, phương tiện cùng thực hiện. Ngoài thu gom rác thải ở khu vực bãi tắm, khu lâm viên, các khu dân cư, chiến dịch lần này Thị xã Cửa Lò còn huy động nhân dân nạo vét kênh mương, khơi thông dòng cháy nhằm hạn chế ngập úng cho cây trồng vụ Đông. Thị xã sẽ kiểm tra, đánh giá khối lượng công việc của tường cơ quan, đơn vị để khen thưởng những đơn vị làm tốt và phê bình những đơn vị chưa thực hiện nghiêm chiến dịch này. Ngoài ra, Thị xã còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân cùng tham gia chiến dịch.

Theo: Hữu Lương