Tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của ông Lê Đức Sỹ- ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 5(Cửa Lò- Diễn Châu- Nghi Lộc)

Đăng ngày 17/05/2021