Tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của bà Đinh Thị Kiều Trinh-ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 5(Cửa Lò-Diễn Châu-Nghi Lộc)

Đăng ngày 17/05/2021