Tổ chức hội nghị biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào công giáo

Đăng ngày 09/04/2015

Theo đó, UBND thị xã yêu cầu UBND các  Phường Nghi Tân, Thu Thủy và Nghi Hải phối hợp với MTTQ, chỉ đạo ngành chức năng làm tốt công tác tuyên truyền , vận động cho toàn thể nhân dân, chức sắc, chức việc công giáo, đồng bào giáo dân hiểu rõ nội dung, ý nghĩa phong trào thi đua “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo”, Nhằm đánh giá tôn vinh những đóng góp của đồng bào công giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đồng thời khẳng định những thành tích đã đạt được trong phong trào“ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo” lần thứ IV, giai đoạn 2010-2015 và triển khai, phát động phong trào trong những năm tiếp theo, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “ Kính chúa, yêu nước”

UBND thị xã cũng giao nhiệm vụ cho Phòng nội vụ Thị xã, công an thị xã và Đài PTTH thị xã phối hợp với Ủy ban MTTQ thị xã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo; Chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện và tham mưu ngăn chặn các hoạt động của các phần tử xấu nhằm chia rẽ khối đoàn kết lương giáo ..

                                                          Khắc Giang