Đại hội đảng bộ quân sự thị xã Cửa Lò

Đăng ngày 08/04/2015

td

00211.MTS

k3

k1

k2

k11

k12

k10

k7

k4

k5

k6

k9

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong nhiệm kỳ qua, Đại hội tập trung thảo luận các mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong đó tập trung vào việc xây dựng lực lượng vũ trang thị xã vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

k8

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành khóa VI, trong đó có 2 đồng chí được chỉ định, bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ thị xã lần thứ V. Ông Nguyễn Nam Đình, Tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy làm bí thư đảng bộ quân sự thị xã, Thượng tá Trần Văn Đồng chính trị viên Ban chỉ huy quân sự Cửa Lò tái cử chức vụ phó bí thư đảng bộ quân sự thị xã nhiệm kỳ 2015 – 2020.

                                                                            Hữu Lương – Tạ Nhật