Cửa Lò: Họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức lễ hội Du lịch Cửa Lò 2015

Đăng ngày 10/04/2015

cd

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho khai mạc lễ hội Du lịch Cửa Lò 2015 đang bước vào giai đoạn gấp rút. Tại cuộc họp, ông Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu: Phải rà soát lại các kế hoạch phối hợp giữa các đơn vị, các phường. Nâng cao công tác tuyên truyền các chủ trương của thị xã, nhất là hình thức tuyên truyền lưu động đến với từng người dân. Đối với công tác quy hoạch phải tăng cường công tác kiểm tra và đảm bảo tính minh bạch, đặc biệt là việc quy hoạch các điểm bán hàng. Đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, yêu cầu các ki ốt phải thực hiện vệ sinh tại khu vực kinh doanh, nghiêm cấm việc cắm ô trên bãi biển. Chủ tịch UBDN thị xã đặc biệt yêu cầu: Ngay sau cuộc họp này, Công an thị xã chủ trì phối hợp với lực lượng an ninh của các phường và Đội trật tự đô thị thực hiện nghiêm, quyết liệt các vấn đề về xe điện và bán hàng rong, nhằm thiết lập lại an ninh trật tự du lịch. Đồng thời triển khai các kế hoạch phân luồng giao thông trong ngày diễn ra Lễ hội cũng như đảm bảo ANTT, an toàn xã hội trong mùa du lịch. Riêng đối với chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội du lịch, thị xã cũng yêu cầu đưa dân ca, ví giặm trở thành một phần chính trong tổng thể nội dung.

Với sự chỉ đạo quyết liệt và các nội dung chi tết, Cửa Lò đã sẵn sàng cho lễ khai mạc du lịch Cửa Lò 2015 thành công, thu hút sự quan tâm của du khách.

Thanh Vân – Tạ Nhật