Tiếp xúc cử tri HĐND 3 cấp ở Cửa Lò

Đăng ngày 25/03/2014

       Chiều ngày 30/11/2010, các vị Đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp TX và phường Nghi Hải đã có buổi tiếp xúc đầu tiên với cử tri phường Nghi Hải TX Cửa Lò. Sau khi thông báo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thường kỳ cuối năm 2010, báo cáo tóm tắt việc triển kai thực hiện Nghị quyết HĐND năm 2010. Các vị đại biểu nghe ý kiến của cử tri đề đạt tới kỳ họp. Các cử tri mong muốn rằng, các cuộc tiếp xúc cử tri giữa các vị đại biểu quốc hội, cho đến địa phương cần thông tin rộng rãi để nhiều cử tri được biết tham gia. Trong năm 2010, nhất là vào quý 3 giá cả tăng mạnh làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân; Tính hiệu quả cho thuê đất trên địa bàn tỉnh chưa cao; Việc khai thác tài nguyên để tạo ra sản phẩm xuất khẩu chưa có hiệu quả; Việc thực hiện nếp sống văn hóa mới trong lễ hội, việc cưới, việc tang còn nhiều hạn chế; Việc sử dụng đất, cũng như cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn TX Cửa Lò còn nhiều bất cập và chậm.

       Sau tiếp xúc cử tri phường Nghi Hải, các vị Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp tục tiếp xúc với cử tri của 6 phường còn lại trên địa bàn TX Cửa Lò./.

Theo: Thanh Bình
.