Hoành tráng – ấn tượng khai trương Du lịch biển Cửa Lò 2011

Đăng ngày 25/03/2014