Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới năm học 2011 – 2012

Đăng ngày 27/03/2014

 

Năm học 2010 – 2011, trường mầm non Nghi Thủy triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới. Trong đó, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị đáp ứng yêu cầu phát triển quy mô, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Nhà trường có 8/10 lớp mẫu giáo thì 100% lớp học được trang bị máy vi tính. Hầu hết cán bộ quản lý và giáo viên đều có khả năng khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục, góp phần đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non. Chính vì vậy, mặc dù là một địa phương ven biển, kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng trình độ phát triển tư duy của trẻ em ở Nghi Thủy vẫn đảm bảo đồng đều so với các địa phương khác. Trên cơ sở đó, năm học 2011 – 2012 này, trường mầm non Nghi Thủy tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới. Cũng đẩy mạnh thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới trong năm học 2011 – 2012, bên cạnh tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trường mầm non Nghi Thu còn tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới. Nhà trường chú trọng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về đổi mới phương pháp, kỹ năng nghề nghiệp nhằm đảm bảo giáo viên có đủ năng lực, chủ động lựa chọn nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với đối tượng trẻ theo chương trình giáo dục mầm non. Với phần lớn giáo viên có tuổi đời khá trẻ, trong đó, hơn 50% giáo viên có trình độ đại học, cao đẳng, trường mầm non Nghi Thu đã và đang phấn đấu mỗi giáo viên là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Chương trình giáo dục mầm non mới được ngành giáo dục Cửa Lò triển khai thí điểm từ năm học 2009 – 2010 tại 2 trường chất lượng cao là trường mầm non Bình Minh và trường mầm non Nghi Hải. Đến năm học 2010 – 2011, chương trình này được áp dụng đại trà ở tất cả các trường mầm non trên địa bàn thị xã. Sau một thực hiện cho thấy, nội dung chương trình giáo dục mầm non mới có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy hướng đến sự phát triển toàn diện, giảm khoảng cách chênh lệch giữa các vùng với nhau. Và cũng thông qua chương trình, giáo viên có thể phát huy khả năng chủ động, sáng tạo trong tổ chức hoạt động giáo dục. Tuy nhiên, do cơ sở vật chất một số trường còn chật hẹp, xuống cấp, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ chương trình còn ít, do đó chưa đáp ứng được việc tạo môi trường giáo dục thuận lợi cho trẻ, chưa tạo điều kiện cho trẻ được phát huy hết khả năng sáng tạo. Đây cũng là nội dung mà ngành giáo dục Cửa Lò đang tập trung khắc phục trong năm học 2011 – 2012 và những năm tiếp theo.

Chương trình giáo dục mầm non mới hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ, tạo điều kiện cho trẻ phát triển liên tục, đảm bảo đáp ứng sự đa dạng của các vùng miền và các đối tượng trẻ. Với việc đẩy mạnh thực hiện chương trình này, giáo dục mầm non ở Cửa Lò sẽ tạo ra nền tảng vững chắc, giúp trẻ tự tin bước vào những cấp học tiếp theo. Và điều quan trọng là qua đây, góp phần thực hiện sự công bằng trong giáo dục mầm non mà Bộ GD – ĐT đã đề ra.