Thực trạng hoạt động của các tổ chức công đoàn ngoài quốc doanh

Đăng ngày 26/03/2014

 

Sân golf Cửa Lò là doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài lớn nhất trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Nơi đây đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động ở Cửa Lò và vùng phụ cận. Tuy nhiên, kể từ khi thành lập đến nay, đơn vị này vẫn còn chưa thành lập được tổ chức công đoàn mặc dầu nguyện vọng của nhiều công nhân nơi đây rất muốn có tổ chức này để đại diện cho họ trong lao động, sản xuất và sinh hoạt tại cơ quan. Một người Lao động làm việc tại Sân golf Cửa Lò nói:”1 tháng được 1,6 triệu, so với mặt bằng xã hội chắc chắn là thấp, nguyện vọng của công nhân cũng muốn công ty tăng lương cho công nhân. Tuy nhiên, công ty còn gặp nhiều khó khăn, giúp đỡ còn ít lắm..Tất nhiến ở đây tổ chức công đoàn là1 quyền lợi của người lao động nhưng mà công đoàn có thành lập hay không là quyêt định của công ty, mọi người lao động ai cũng muốn có tổ chức công đoàn”

Một điều không thể phủ nhận là những doanh nghiệp ngoài quốc doanh như sân golf Cửa Lò đã và đang là nơi tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động, đem lại thu nhập ổn định cho nhiều gia đình ở Cửa Lò và vùng phụ cận. Tuy nhiên, trong số này vẫn còn rất nhiều đơn vị rất thờ ơ với quyền, lợi ích của người lao động, vi phạm các quy định của nhà nước. Nhiều lao động ở khu vực ngoài quốc doanh chỉ được trả công, trả lương hàng tháng ngoài ra không còn chế độ gì thêm. Hơn nữa, thị xã Cửa Lò là địa bàn kinh doanh dịch vụ du lịch, nhiều doanh nghiệp phát triển nhưng lại đầu tư nhỏ lẻ, mang tính gia đình, mùa vụ nên việc thuê nhân công phần lớn chỉ cần trong thời gian 3 tháng mùa hè nên việc đảm bảo các điều kiện theo quy định của Nhà nước để thành lập công đoàn là rất khó khăn. Ông Phan Văn Nam – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã Cửa Lò cho biết:“Các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Cửa Lò chủ yếu hoạt động theo mùa vụ, do đó việc thành lập tổ chức công đoàn cơ sở đang gặp nhiều khó khăn. Trong năm 2011 chúng tôi đã khảo sát và kết nạp được 1 công đoàn và hoàn chỉnh hồ sơ để kết nạp thêm công đoàn cơ sở nữa”

Việc thành lập tổ chức công đoàn, góp phần nâng cao đời sống của người lao động cũng chính là động lực để nâng cao hiệu suất lao động, góp phần đem lại lợi nhuận, doanh thu tối đa cho các doanh nghiệp. Vì vậy, hơn ai hết, những người quản lý các doanh nghiệp cần xem trọng vấn đề này để thời gian tới khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh có nhiều tổ chức công đoàn được thành lập và đi vào hoạt động.