Vai trò của công tác dân vận trong xây dựng các công trình phúc lợi xã hội

Đăng ngày 26/03/2014

 

Khi nói về vai trò của công tác dân vận trong việc huy động người dân tham gia xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn thị xã Cửa Lò thì phải nhắc đến khối Hải Giang 1 – phường Nghi Hải. Đây được coi là một điển hình tiêu biểu cho sự thành công của công tác dân vận khéo. Những chủ trương đúng đắn, thiết thực của các cấp ủy đảng, chính quyền cũng như của khốiđược thông báo rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh. Ngay sau khi nhận được thông tin, 250 hộ dân trong khối đều tích cực ủng hộ. Liên tục trong vòng 5 năm trở lại đây, nhân dân trong khối đã đóng góp hơn 600 triệu đồng và hàng trăm ngày công, xây dựng được 1.200 m đường nhựa, hơn 300m mương thoát nước kiên cố. Kết quả này chính là thành quả của công tác dân vận được triển khai nhiều năm nay ở Hải Giang 1, trong đó quyền làm chủ của nhân dân được đặt lên hàng đầu.Ông Trần Minh Thức, Khối trưởng khối Hải Giang 1-Phường Nghi Hải cho biết: “Để cho người dân biết, bàn và thực hiện là quan trọng nhất, là bí quyết cho sự thành công của công tác vận động quần chúng nhân dân. Phải làm cho người dân thực sự vào cuộc và họ cảm thấy việc làm đó họ cần phải làm thì mới có hiệu quả. Còn nếu không phát huy được quyền làm chủ của tập thể nhân dân lao động thì chúng ta không thể làm được công việc”

Bên cạnh các công trình công cộng được xây dựng do nhân dân đóng góp 100% kinh phí và ngày công, vai trò của công tác dân vận còn là yếu tố quan trọng để hoàn thành các công trình phúc lợi: điện, đường, trường, trạm do ngân sách của nhà nước, tỉnh và thị xã đầu tư. Hàng năm, thị xã xây dựng được hơn 50 công trình phục vụ du lịch và an sinh xã hội với tổng vốn đầu tư gần 600 tỷ đồng. Nếu không có sự vào cuộc của các ban ngành, mặt trận và các tổ chức đoàn thể hướng mạnh về cơ sở, nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất chính đáng, bức xúc của họ thì công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng hạ tầng cơ sở của Cửa Lò sẽ khó đảm bảo đúng tiến độ.Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Cửa Lò cho biết: “Nhận thức của nhân dân đang có phần còn non yếu, vì vậy công tác tuyên truyền vận động của cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể từ thị xã cho đến phường, khối đã được tuyên truyền và dân vận khéo để người dân hiểu rõ là rất cần sự nỗ lực của nhân dân cùng nhà nước để xây dựng thị xã”

“Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Vận dụng tư tưởng đó của chủ tịch Hồ Chí Minh, thị xã Cửa Lò đang tích cực huy động mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân tham gia vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đưa thị xã Cửa Lò sớm trở thành thành phố trẻ với nhiều công trình phúc lợi được xây dựng chính từ sức dân./.

Theo: Thanh Vân