Thu Thủy: Tuyên dương 27 học sinh đậu vào trường ĐH chính quy và học sinh giỏi tỉnh năm học 2015 – 2016.

Đăng ngày 09/09/2016

gapmat

Trong những năm qua, công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn phường Thu thủy luôn được quan tâm triển khai có hiệu quả, thu hút sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Ngoài tổ chưc tuyên truyền, vận động toàn xã hội làm khuyến học, Hội khuyến học phường đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng quỹ khuyến học. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, Hội đã vận động các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm đóng góp được hơn 123 triệu đồng để trao học bổng cho học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó…

gapmat1

gapmat2

gapmat3

gapmat4

Tại buổi lễ, UBND phường Thu Thủy đã tuyên dương 27 em học sinh xuất sắc, trong đó có 19 em đậu vào đại học và 8 em đạt học sinh giỏi tỉnh năm học 2015 – 2016.

gapmat5

gapmat6

 Đây là hoạt động truyền thống của Hội khuyến học phường Thu Thủy mong muốn kịp thời động viên, khích lệ các em phấn đấu tu dưỡng, học tập để trở thành người có ích cho xã hội./.

Đàm Hiền – Thanh Bình