Thu Thủy tập huấn văn hóa ứng xử và triển khai kế hoạch phát triển du lịch 2013

Đăng ngày 20/03/2014

 

 

Trong thời gian 1 buổi, các học viên được lãnh đạo địa phương quán triệt Luật du lịch và các quy chế, quy định, nội dung chủ trương 5 không của thị xã Cửa Lò đối với các hoạt động du lịch dịch vụ. Đồng thời thông báo kế hoạch phát triển và công tác chuẩn bị cho mùa du lịch 2013. Giảng viên Trường cao đẳng nghề du lịch thương mại Nghệ An cũng đã trao đổi về văn hóa giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch cho các học viên.

Lớp tập huấn này nhằm giúp đội ngũ cán bộ quản lý du lịch, các nhà hàng khách sạn, ki ốt nắm rõ kinh nghiệm trong giao tiếp, kinh doanh để phục vụ du khách ngày một tốt hơn.

.
Theo: Hữu Lương-Đậu Thuận