Thu Thủy: Gần 200 cán bộ, đảng viên tham gia hội nghị quán triệt Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ chính trị

Đăng ngày 30/09/2019

Sáng ngày 30/9, gần 200 cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phường Thu Thủy đã tham gia hội nghị tuyên truyền 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thông báo tình hình biển Đông thời gian gần đây và quán triệt một số Nghị quyết, văn bản mới của Trung ương, Tỉnh, Thị xã, do Đảng ủy phường tổ chức.

tn

Tại đây, cán bộ đảng viên trong đảng bộ được giới thiệu khái quát về tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những vấn đề cốt lõi trong tác phẩm, đặc biệt là những giá trị tư tưởng, về đạo đức và văn hóa đối với công tác dân vận, đối với cán bộ phụ trách dân vận của Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể. Quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

tn1

tn2

Cũng trong dịp này, các đại biểu còn được thông báo về tình hình biển Đông thời gian gần đây./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý