Chuyện về 1 “Người lính già”

Đăng ngày 30/09/2019

Phóng sự viết về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019