Cửa Lò tập huấn nghiệp vụ quy chế dân chủ cơ sở năm 2019

Đăng ngày 30/09/2019

Sáng 30/9, Ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở thị xã Cửa Lò tổ chức lớp tập huấn huấn nghiệp vụ công tác quy chế dân chủ cơ sở năm 2019. Đại diện thường trực thị ủy, các thành viên Ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở thị xã, thủ trưởng, giám đốc các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, hiệu trưởng các trường học trên địa bàn và thành viên Ban  thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 7 phường tham dự. Đồng chí Doãn Tiến Dũng – Phó bí thư thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã – Trưởng Ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở Cửa Lò chủ trì.

th

Trong thời gian 1 buổi, các đại biểu được đồng chí Trần Duy RôNin -Phó trưởng phòng tổ chức hành chính trường chính trị tỉnh truyền đạt các nội dung cơ bản về nghiệp vụ quy chế dân chủ cơ sở. Trong đó nhấn mạnh vào các quan điểm của Đảng, nội dung thực hiện, nhất là nội dung pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

th1

th5

Qua đó nâng cao năng lực, phát huy vai trò chỉ đạo của các đơn vị thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Từ đó góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương ở thị xã Cửa Lò ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

Hữu Lương – Ngọc Ánh