Thông qua kế hoạch Tổng kết, trao giải báo chí du lịch cửa Lò 2010

Đăng ngày 25/03/2014

Mục đích của việc thông qua kế hoạch này là nhằm biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển của TX, qua đó để nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước; Triển khai nhiệm vụ phát triển du lịch 2011 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ IV.

Trong kế hoạch nói trên, UBND thị xã cũng thông qua  ý định sẻ tổ chức Lễ Đón nhận Huân chương lao động hạng 3, Bằng khen của Thủ tướng Chỉnh phủ gắn với hội nghị Tổng kết hoạt động du lịch,Trao giải thưởng báo chí tuyên truyền Du lịch Cửa Lò năm 2010. Thành phần tham dự các hoạt động này sẻ có khoảng 300 đại biểu là lãnh đạo UBND Tỉnh, Sở nội vụ, Ban thi đua khen thưởng, Sở VH thể thao và du lịch, Sở thông tin truyền thông, Sở công thương, Trung tâm xúc tiến du lịch, Đài PTTH Nghệ An và toàn bộ Ban giám khảo cùng các tác giả đạt giải báo chí viết về du lịch Cửa Lò năm 2010.

Ở cấp thị xã, Ban tổ chức sẻ mời thường trực Thị uỷ-HĐND-UBND, các ban, phòng, ngành, đơn vị, cơ quan, trường học có liên quan; 80 cơ sở lưu trú và 16 hộ kinh doanh dịch vụ du lịch tiêu biểu trên toàn Thị xã. Dự kiến, thời gian tiến hành hoạt động này sẻ tổ chức trước ngày 30/10 này tại Khách sạn Sài Gòn-Kim Liên hoặc Hội trường của Công ty Golf biển Cửa Lò.

Theo: Kim Ngân