Lịch làm việc tháng 06/2015

Đăng ngày 03/06/2015

  

UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THỊ XÃ CỬA LÒ                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     /TB – UBND                                                                          Cửa Lò, ngày      tháng    năm 2015

THÔNG BÁO

Ch­ương trình công tác tháng 6 năm 2015

I – CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 6 NĂM 2015:

1 – Phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các phường tiến hành Đại hội Đảng; Tham gia tốt việc góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Thị xã nhiệm kỳ 2015 – 2020.

2- Triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu. Khai thác vụ cá Nam. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ công tác phòng chống lụt bão, thiên tai.

3 – Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch, thực hiện nghiêm chủ trương “5 không”. Thực hiện tốt quản lý nhà nước về hoạt động ô tô điện, mô tô nước. Chú trọng công tác cứu hộ, cứu nạn đảm bảo an toàn cho du khách. Kiểm tra công tác vệ sinh ATTP.

4 – Đẩy nhanh tiến độ công tác xây dựng cơ bản; Tập trung đền bù GPMB các công trình trọng điểm: Đại lộ Vinh – Cửa Lò, đường dọc số 3…. Triển khai tốt công tác đấu giá quyền sử dụng đất thu ngân sách.

5 – Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2015. Tập trung giải quyết hiệu quả kiến nghị của cử tri. Chuẩn bị chu đáo nội dung phục vụ  kỳ họp HĐND Thị xã.

6 – Tập trung chỉ đạo tốt kỳ thi tuyển học sinh vào lớp 10 nghiêm túc, an toàn. Triển khai kế hoạch nghỉ hè cho học sinh các cấp. Chuẩn bị kế hoạch tuyển sinh năm học 2015 – 2016.

7 – Tổ chức tốt các hoạt động nhân tháng hành động vì trẻ em và ngày gia đình Việt nam 28/6.

8 – Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa hè: tay chân miệng, sốt xuất huyết, dịch sởi.

9 – Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

10 – Tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mùa du lịch 2015. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát việc chấp hành nghiêm các quy định về ATGT. Bám sát địa bàn, nắm tình hình và xử lý kịp thời các tình huống xẩy ra.

Trong tháng có:  

– Kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 01- 6

– Kỷ niệm ngày Môi tr­ường Thế giới  05 – 6

– K niệm ngày Báo chí Việt Nam  21 – 6

– Kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28 – 6.

II – LỊCH LÀM VIỆC HỘI NGHỊ THÁNG 6 NĂM 2015

 

Ngày

 

Thứ

 

Nội dung

Phân công

chuẩn bị

 

Chủ trì

 

Địa điểm

1 Hai Chào cờ và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tuần Văn phòng PCTKT Ph UBND
2 Ba Sáng:Đại hội Đảng bộ phường Nghi Hòa.      
3

Sinh hoạt Đảng cơ sở.

Sáng; Giao ban UBND Thị  xã

Chiều: Giao ban Thường trực Thị ủy.

Giao lưu Nối vòng tay Biển (Từ 03 – 07/6)

Các chi bộ

Văn phòng

 

Văn hóa

Bí th­ư

    Chủ tịch

 

PCTVX

 

 

 

QT Bình Minh

4 Năm

Sáng: Hội nghị các đồng chí Lãnh đạo nghỉ hưu trên địa bàn và các Trưởng phòng, ban, ngành Thị xã góp ý kiến vào văn kiện Đại hội bộ Thị xã.

Chiều: Đại hội Đảng bộ Công an Thị xã.

 

Văn phòng

 

Chủ tịch

 

Ph UBND

5 Sáu

Sáng: Giao ban Thường trực HĐND

Sáng: Đại hội Đảng bộ Khối dân.

 

Văn phòng

 

Chủ tịch

 

 Ph UBND

6 Bảy Nghỉ cuối tuần (Các bộ phận liên quan vẫn làm việc theo đúng quy định)    

Ph UBND

7 CN Đại hội Đảng bộ phường Nghi Hương      
8 Hai

– Chào cờ và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tuần

– Thi tuyển sinh vào lớp 10.(Từ 08 – 09/6)

 

Văn phòng

 

PCTKT

 

Ph UBND

9 Ba

Sáng: Họp BCH Đảng uỷ CQCQ Thị xã với các nội dung:

 1 – Nghe báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng – Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015 .

 2 – Nghe và cho ý kiến về thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên.

 3 – Nghe và cho ý kiến kết quả công tác xây dựng Đảng, hoạt động cơ quan UBND Thị xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

4 – Nghe và cho ý kiến kết quả công tác CCHC 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

5 – Nghe và cho ý kiến kết quả hoạt động của Đoàn thanh niên cơ quan 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

 

 

TC – KH

 

UBKT

Đảng uỷ

 

Trực đảng

VP UBND

 

 

Nội vụ

 

Đoàn thanh niên

Bí thư

 

 

Ph UBND

10 – Tiếp dân HĐ tiếp dân Chủ tịch Ph tiếp dân
11 Năm

Sáng: Đại hội Đảng bộ phường Thu Thủy.

Sáng: Hội nghị giao ban giữa các lực lương Công an, Quân sự, Biên phòng theo NĐ số77.

Quân sự

PCT BCHQS
12 Sáu Đại hội Đảng bộ phường Nghi Hải.      
13 Bảy Đại hội Đảng bộ CQ Chính quyền Thị xã.      
14 CN Nghỉ cuối tuần      
15 Hai

Sáng: Chào cờ triển khai nhiệm vụ trong tâm trong tuần.

Sáng: Họp tiểu ban hậu cần Đại hội Đảng bộ Thị xã.

Chiều:Họp Uỷ viên UBND Thị xã với các nội dung:

1 – Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015.

2 – Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015.

3 – Báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC 6 tháng đầu năm – Nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2015.

4- Báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

5 – Báo cáo công tác AN – QP 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

6- Báo cáo kết quả công tác đền bù, GPMB, xây dựng hạ tầng các khu đấu giá, TĐC, đấu giá đất 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

Văn phòng

 

 

 

 

  

TC – KH

 

 

TC – KH

 

 

Thanh tra

 

 

Nội vụ

 

Công an

 

TTPT quỹ đất

PCTKT

 

 

 

 

Chủ tịch

PhUBND

16 Ba

Họp BCĐ chăm sóc sức khỏe ban đầu; Rút kinh nghiệm “Tháng hành động VSATTP”.

Sáng: Giao ban Thường trực Thị ủy.

Y tế PCT VX PhUBND
17 Đại hội Đảng bộ phường Nghi Tân      
18 Năm

Họp BTV Thị ủy:

1- Nghe tình hình KT – XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

2- Cho ý kiến về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

3- Cho ý kiến về định hướng, nội dung kỳ họp thứ 12 HĐND thị xã khóa IV.

 

TC – KH

 

Thanh tra

 

TT HĐND

   
19 Sáu

– Hoạt động chúc mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Chiều: Đại hội chi bộ VP ĐKQSD đất

     
20 Bảy Đại hội Đảng bộ phường Nghi Thủy.      
21 CN Nghỉ cuối tuần      
22 Hai

– Chào cờ và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tuần .

– Tiếp dân

– Chiều: Đại hội TTPT Quỹ đất.

Văn phòng

 

HĐ Tiếp dân

PCTKT

Ph UBND

 

Ph.Tiếp dân

23 Ba Làm việc với đoàn kiểm soát thủ tục hành chính của Tỉnh Văn phòng Chủ tịch

Ph UBND

24

Họp di dời tàu cá, bố trí neo đậu tàu cá.

Chiều: Họp BCH Đảng bộ Thị xã.

1- Nghe tình hình KT – XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

2- Tổng kết Chỉ thị 30 -CT/TW của Bộ chính trị khóa VIII về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ban A PCTKT

Ph UBND

25 Năm Chiều: Đại hội Đảng bộ Cơ quan Thị ủy.      
26 Sáu Sáng: Hội nghị báo cáo viên thị xã; Quán triệt NQ Hội nghị lần thứ 11 của TW.      
27 Bảy Nghỉ cuối tuần (Các bộ phận liên quan vẫn làm việc theo đúng quy định)      
28 CN Nghỉ cuối tuần      
29 Hai Chào cờ và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tuần Văn phòng PCTKT Ph UBND
30 Ba Thi tốt nghiệp THPT.      

                                                                                                   

                                                                                                      TL. CHỦ TỊCH

Nơi nhận:                                                                                                                   CHÁNH VĂN PHÒNG

– Văn phòng UBND Tỉnh;                                                                                       

– TT Thị uỷ; TT HĐND;                                                                                                                     (Đã ký)

– BTV Thị uỷ;                                                  

– Chủ tịch, các PCT UBND Thị xã;                                                                                           

– Các phòng, ban, ngành, đơn vị TX;                                                                          Nguyễn Thanh Minh

– Văn phòng Thị uỷ;

– UBND các ph­ường;

– L­u VT- UBND.