Thời gian thu gom rác sẽ diễn ra từ 19 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau

Đăng ngày 06/04/2017

Bắt đầu từ ngày 15/4 đến 31/8/2017, thời gian thu gom rác sẽ diễn ra từ 19 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Đó là thông báo số 63 của UBND thị xã về thời gian, địa điểm thu gom rác và một số nhiệm vụ chỉnh trang môi trường năm 2017.

  16

15

Thông báo cũng quy định rõ thời gian và 11 điểm chờ bằng xe ô tô chuyên dụng thu gom rác trên khu vực từ đường Bình Minh đến đường Nguyễn Huệ (thuộc địa bàn phường Thu Thủy, Nghi Thu, Nghi Hương). Ngoài ra, thời gian thu gom rác vào mùa đông sẽ bắt đầu từ 1/9/2017 đến 15/4/2018, diễn ra từ 5 giờ 30 đến 11 giờ sáng hôm sau.

UBND thị xã cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan, các tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh có trách nhiệm thực hiện tốt công tác thu gom rác đảm bảo sạch đẹp, văn minh, đáp ứng cho phát triển du lịch bền vững./.

Thanh Vân