Thị xã Cửa Lò: Tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5-12 tuổi.

Đăng ngày 22/04/2022

Sáng ngày 22/4, thị xã Cửa Lò triển khai tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh Covid -19 cho trẻ em từ 5-12 tuổi.

Đợt này, thị xã Cửa Lò có trên 8 ngàn học sinh đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid – 19. Trong sáng nay, thị xã Cửa Lò tiêm khoảng 600 liều vắc xin Moderna cho các em từ 5 – 12 tuổi. Tuần sau, từ ngày 26/4, thị xã Cửa Lò sẽ dự kiến sẽ tiêm khoảng 1000 mũi, cố gắng đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra.

                                                            Nguyễn Hương – Duy Quý