Thị xã Cửa Lò thực hiện tốt chính sách “ Đền ơn đáp nghĩa” (phát sóng NTV ngày 27/07/2020)

Đăng ngày 27/07/2020

Ở thị xã Cửa Lò thời gian qua, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng luôn được các cấp chính quyền thị xã đặc biệt quan tâm và chăm lo. Sự thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời của các cấp ủy, chính quyền thị xã Cửa Lò trong công tác đền ơn đáp nghĩa được ghi nhận và đã tạo được sợi giây kết nối tinh thần quý báu.