Thị xã Cửa Lò: Thành lập Chi hội doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đăng ngày 27/03/2014

 

Thành lập từ năm 1971, Xí nghiệp sản xuất và dịch vụ Sông Lam,Thị xã Cửa Lò là một trong những đơn vị tiêu biểu cho sự phát triển năng động trong thời kỳ đổi mới. Nhiều năm liên tục, đơn vị này đã rất chú trọng đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm, doanh thu hàng năm đạt từ 23 -25 tỷ đồng, cung ứng ra thị trường trong và ngoài tỉnh nhiều sản phẩm có chất lượng. Xí nghiệp hiện đang giải quyết việc làm cho trên 120 lao động địa phương và vùng phụ cận. Nhận thức được tầm quan trọng của việc thành lập Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, Xí nghiêp sản xuất và dịch vụ sông Lam là đơn vị đã rất tích cực ủng hộ chủ trương của UBND thị xã Cửa Lò về việc đưa Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thị xã vào hoạt động.

Thị xã Cửa Lò hiện có gần 300 doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Các doanh nghiệp này không chỉ đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế chung của Thị xã mà còn là nơi tạo việc làm cho hàng trăm lao động, góp phần ổn định cuộc sống cho nhiều gia đình. Thế nhưng, thị xã Cửa Lò là vùng kinh tế đặc thù, nhiều doanh nghiệp hoạt động chủ yếu theo mùa vụ, đầu tư nhỏ lẻ, mang tính hộ gia đình là chủ yếu. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp này vẫn chưa có tổ chức đứng ra bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, nhất là trong thời điểm thị trường có nhiều biến động như hiện nay. Vì vậy, việc cho ra đời và đưa Chi hội doanh nghiệp nhỏ và vừa đi vào hoạt động có thể là giải pháp nhằm tăng cường sự đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, giúp nhau nguồn vốn và cùng nhau phát triển. Đây cũng là yếu tố quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi của chính các doanh nghiệp và người lao động, kích thích tính năng động sáng tạo trong kinh doanh và khả năng cạnh tranh gữa các doanh nghiệp.

Trong quá trình hội nhập và phát triển, Thị xã Cửa Lò đang ngày càng khẳng định vị thế của 1 trung tâm kinh tế-xã hội của Tỉnh. Việc các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động ở Cửa Lò thống nhất để bầu chọn ra 1 tổ chức: Chi hội doanh nghiệp nhỏ và vừa-đại diện cho lợi ích, tiếng nói chung là rất cần thiết và cần được ủng hộ.