Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền: Kiểm tra công tác an ninh trật tự tại Cảng Cửa Lò

Đăng ngày 27/03/2014

 

Qua kiểm tra thực tế của đoàn và nghe ý kiến của UBND TX Cửa Lò, các ngành có liên quan, lãnh đạo Cảng Cửa Lò, đồn biên phòng Cảng Cửa Lò- Bến thủy và UBND hai phường Nghi Thủy, Nghi Tân về tình hình an ninh khu vực Cảng Cửa Lò, giao thông đường thủy ở Cửa Lò và báo cáo của đoàn kiểm tra liên ngành trước đây. Thì vấn đề nổi lên ở Cảng Cửa Lò là tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân neo đậu trong khu vực Cảng đã kéo dài nhiều năm những chưa giải quyết được, gần đây người dân nuôi cá lồng ngay trên luồng tàu biển làm cản trở hoạt động sản xuất của Cảng. Người dân đi lại tự do và hiện tượng làm mất an ninh trật tự ngày càng phức tạp, các nguy cơ khác xẩy ra không lường trước được. Nguyên nhân dẫn đến trình trạng này là do chủ quan nhiều hơn khách quan; Trong đó việc quản lý nhà nước về an toàn hàng hải, an ninh trật tự Cảng chưa chặt chẽ…

Kết luận tại buổi làm việc, Đồng chí Huỳnh Thanh Điền- Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị và giao cho TX Cửa Lò và các ngành có liên quan sau buổi làm việc này phải có phương án tạm thời không để tàu đánh bắt xa bờ neo đậu trong khu vực Cảng; xử lý dứt điểm trình trạng nuôi cá lồng vi phạm luồng tàu biển. Đồng thời xây dựng các phương án tổng thể trình UBND tỉnh trước ngày 30/8/2011 để UBND tỉnh cho chủ trương chọn địa điểm xây dựng bến cá mới dành riêng tàu thuyền và trú bão; Xử lý đăng đáy ở địa bàn Nghi Hải làm cản trở giao thông đường thủy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về luật lệ hàng hải cho nhân dân; tăng cường cơ sở vật chất phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự Cảng./.