Thị xã Cửa Lò: Tập huấn công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Đăng ngày 25/03/2014

 

Dự tập huấn có đại diện các cơ quan ban ngành Thị xã, Ban quản lý các chợ, các bệnh viện, trạm y tế phường và trường học đóng trên địa bàn. Các học viên đã được phổ biến Luật an toàn vệ sinh thực phẩm và nội dung tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2011. Các nội dung này đã được lãnh đạo Trung tâm y tế dự phòng Cửa Lò liên hệ với thực tế ở địa bàn thị xãdu lịch biển. Mục đích là giúp các học viên nắm vững những kiến thức cơ bản về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả. Bởi mùa du lịch năm 2011 của Cửa Lò đang đến gần và làm tốt công tác này sẽ góp phần thu hút du khách đến thăm quan nghỉ mát ngày một tăng.

Theo: Hữu Lương