Triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Đăng ngày 25/03/2014

Chủ đề của Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm nay là: “Tiếp cận phổ cập và quyền con người”. Tính đến đầu tháng 11/2010 này, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 5,5 ngàn người bị nhiễm HIV, trong đó số người nhiễm mới là  trên 460 trường hợp, 320 bệnh nhân HIV và đã có 116 trường hợp tử vong.

 Cũng trong công văn nói trên, UBND thị xã yêu cầu Trung tâm y tế chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai tháng hành động 1 cách phù hợp, hiệu quả; Giao Chủ tịch UBND 7 phường xây dựng kế hoạch và tổ chức mít tinh diễu hành đồng loạt vào cùng 1 thời điểm là 7h30 ngày 28/11/2010. Mỗi cơ quan, đơn vị phải hưởng ứng bằng các hành động thiết thực như: Tuyên truyền cho CBCCLĐ hiểu và phòng tránh HIV/AIDS, ít nhất mỗi đơn vị phải treo tổi thiểu mỗi băng rôn hưởng ứng tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS từ ngày 10/11-10/12 /2010.

Theo: Kim Ngân