Công an thị xã Cửa Lò: Phát động phong trào thi đua vì sự bình yên du lịch 2011

Đăng ngày 25/03/2014

 

Với khẩu hiệu thi đua: “Chủ động sáng tạo, tích cực tấn công, đoàn kết, kỷ cương, vì bình yên du lịch”. Theo đó Công an Cửa Lò triển khai thực hiện một số nội dung đó là: Đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, thực hiện tốt mục tiêu “ 2 yên, 5 giảm”. Bảo vệ tuyệt đối an toàn bầu cử Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch về đảm bảo ANTT năm du lịch 2011. Tăng cường các mặt công tác quản lý nhà nước các hoạt động du lịch; Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nhất là ở khu du lịch, phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự công cộng…; Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “ CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”.Tiếp tục xây dựng đơn vị trở thành “đơn vị kiểu mẫu về điều lệnh công an nhân dân”.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết phấn đấu thi đua của mỗi cán bộ chiến sỹ Công an TX Cửa Lò vì nước quên thân vì dân phục vụ./.

Theo: Đàm Hiền