Thị xã Cửa Lò: Nét đẹp trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa

Đăng ngày 27/03/2014

 

Ông Nguyễn Văn Vĩnh là bộ đội đã nghỉ hưu, hiện đang là chủ tịch Hội CCB phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò. Năm nay đã 60 tuổi, nhưng lúc nào ông cũng hăng say với công việc, từ việc gia đình cho đến việc xã hội, trong tâm niệm, ông luôn tự bảo với bản thân mình phải sống làm sao để xứng đáng là tấm gương sáng để các con, các cháu học tập noi theo. Chính những việc làm của ông đã hình thành được một nếp sống văn hóa trong từng thành viên của gia đình mình. Điều làm cho các thành viên trong gia đình ông vui hơn cả là trong 10 năm liên tục gia đình ông đã được suy tôn là gia đình văn hóa tiêu biểu. Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Khối 1 phường Nghi Hương, tâm sự như thế này: “Mỗi thành viên trong gia đình thì người chủ trì là người bố, người ông phải gương mẫu để con cái noi theo cha mẹ và mình phải thường xuyên nhắc nhở con cái.”

Không riêng gì gia đình ông Vĩnh, mà hiện nay trên địa bàn Thị xã Cửa Lò rất nhiều gia đình có nhiều thế hệ sống chung dưới một mái nhà. Hầu hết các gia đình này có nhiều thành viên là những bậc cao tuổi nên họ rất có ý thức trong việc xây dựng gia đình văn hóa, và họ cho rằng để xây dựng một xã hội phát triển thì trước hết mỗi một thành viên trong từng gia đình phải là những nhân tố tạo nên một xã hội văn minh và phát triển. Trao đổi về vấn đề này. Ông Hoàng Khắc Nhơn, Khối trưởng khối 1- phường Nghi Hương nói: “Chúng tôi đã phát động phong trào thi đua làm nhiều việc thiện, việc tốt cho nên hàng năm tỷ lệ gia đình văn hoá trên địa bàn chúng tôi luôn đạt 90 đến 92%.”

Đến thời điểm này, toàn Thị xã có trên 9 ngàn hộ gia đình văn hóa, đạt 90%, 56/71 khối được đón bằng công nhận văn hoá đạt 80%, 7/7 phường có thiết chế thể thao đồng bộ, 100% khối có nhà văn hóa, hương ước, quy ước. 100% gia đình được nghe đài và xem truyền hình. Đây cũng là kết quả của sự nỗ lực của những người dân trên địa bàn Thị xã. Đánh giá về phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cửa Lò trong thời gian qua. Ông Trần Anh Tuấn, Phó phòng VHTT và DL Thị xã Cửa Lò cho biết: “Trong thời gian qua TX đã lồng ghép các cái chuẩn mực gia đình trong phong trào xây dựng gia đình văn hoá để nâng cao chất lượng, xây dựng gia đình văn hoá nó gắn liền với nếp sống văn hoá trong mỗi gia đình. Xây dựng gia đình ấm no bình đẳng, tiến bộ thì mỗi thành viên trong gia đình phải gương mẫu thực hiện để con cháu noi theo.”

Mỗi một cá nhân sẽ là nhân tố quan trọng để xây dựng một gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Điều này cũng không đòi hỏi đến sự cầu kỳ quan trọng nào cả, mà chỉ là sự chân thành giản dị của các thành viên trong gia đình với nhau. Và trong những năm qua, các cấp ngành và mỗi người dân Cửa Lò đã và đang thực hiện rất tốt điều đó, vì đây là yếu tố quan trọng để xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.