Cửa Lò khai mạc kỳ họp thứ III – HĐND thị xã khóa V

Đăng ngày 27/12/2016

Theo thông báo của ban tổ chức, Kỳ họp lần này sẻ nghe, bàn và quyết định một số nội dung quan trọng của Thị xã Cửa Lò như: Nghe UBND thị xã báo cáo về thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH-QPAN, thực hiện dự toán ngân sách  nhà nước, đầu tư xây dựng năm 2016, nhiệm vụ năm 2017; Nghe UBND thị xã báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri quan tâm  tại Kỳ họp thứ II HĐND thị xã; Nghe đại biểu HĐND Tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ III, HĐND Tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021.

Cũng tại kỳ họp thứ III lần này, các đại biểu sẻ được nghe báo cáo của VKS nhân dân TX về thực hiện quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp , Báo cáo của Tòa án nhân dân TX về kết quả thực hiện công tác xét xử năm 2016, nhiệm vụ năm 2017… Ban pháp chế và Ban kinh tế-xã hội -HĐND thị xã báo cáo kết quả thẩm tra các văn bản phục vụ kỳ họp HĐND thị xã.

Tại kỳ họp này, UBMTTQ Thị xã cũng có báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp và thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền cũng như ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ thị xã đối với HĐND và Ủy ban nhân dân Thị xã.

Kỳ họp thứ III – HĐND Thị xã khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 cũng sẻ xem xét các báo cáo của UBND thị xã về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, phòng chống tham nhũng năm 2016, nhiệm vụ giải pháp năm 2017; Báo cáo của chi cục Thi hành án dân sự năm 2016, nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động của thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND thị xã năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực và các ban HĐND thị xã năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 và một số nội dung quan trọng khác.

hdndcl

Toàn cảnh kỳ họp

Năm 2016 là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với thị xã Cửa Lò. Sự cố môi trường biển Miền trung đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động phát triển KT – XH nói chung và hoạt động du lịch nói riêng. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 5.875 tỷ đồng, mặc dù tăng hơn 10% so với năm 2015, nhưng mới chỉ đạt 96,5% kế hoạch năm 2016 và đạt 99% KH tỉnh giao. Nguyên nhân là do sự sụt giảm của ngành dịch vụ. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.420 tỷ đồng, bằng 77,6% so với cùng kỳ năm 2015, đạt 68,4% KH năm.

hdndcl1

Đồng chí Nguyễn Nam Đình – Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã khai mạc kỳ họp

hdndcl2

Các đại biểu tham dự kỳ họp

hdndcl4

Chủ trì Hội nghị tại kỳ họp

Trong tổng số 29 chi tiêu đề ra, có 25 chỉ tiêu đạt và vượt, 4 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng năm 2016, tổng nguồn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 2.420 tỷ đồng, tăng 23,5% so với năm ngoái, đạt trên 105% kế hoạch. Tổng thu ngân sách ước đạt trên 300 tỷ đồng, đạt 108,5% dự toán HĐND thị xã giao, đạt trên 112% so với dự toán tỉnh giao, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2015.

hdndcl3

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Phó giám đốc Sở văn hóa, thể thao và du lịch – Đại biểu HĐND tỉnh bầu tại thị xã Cửa Lò, báo cáo nội dung kỳ họp thứ III khóa  XVII của Hội đồng nhân dân Tỉnh

Từ những kết quả đã đạt được, kỳ họp thứ III – HĐND thị xã Cửa Lò khóa V cũng đề ra những chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2017, trong đó, tập trung thực hiện mở rộng địa giới hành chính, phấn đấu đưa tổng giá trị sản xuất tăng từ 13 – 14%, trong đó dịch vụ tăng 12%. Thu ngân sách đạt 316 tỷ đồng, tổng nguồn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 3.026 tỷ đồng. Xây dựng đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, tạo tiền đồ vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn 2016 – 2020./.

Thanh Vân-Ngọc Ánh