Nguyện vọng của cử tri gửi đến kỳ họp thứ III, HĐND thị xã Cửa Lò khóa V

Đăng ngày 28/12/2016

Chu tri hop HĐ

Hophd

Hop HĐ 1

Ông Hoàng Khắc Nhơn – người dân khối 1 – Phường Nghi Hương có ý kiến: “HĐND khóa V đang diễn ra, tâm tư nguyện vọng của nhân dân là công tác GPMB phải dứt điểm, giải quyết vấn đề cấp đất sai thẩm quyền. Cần tạo điều kiện về địa điểm để nhân dân KD du lịch, đảm bảo cuộc sống cho nhân dân.”

          Đề cập về vấn đề tác động của sự cố môi trường biển đến phát triển kinh tế, ông Hoàng Minh Tân – người dân khối 2 phường Thu Thủy đề nghị: “    Kinh doanh du lịch năm vừa rồi thất thu do sự cố môi trường Fomosa, đề nghị các cấp ngành giảm thuế cho người dân kinh doanh du lịch”.

          Cùng quan tâm tới việc khắc phục sau sự cố môi trường biển, ông Trần Văn Thu – người dân khối 6 – phường Nghi Thủy mong muốn: “ Việc của công ty Fomosa ảnh hưởng không chỉ 4 tỉnh miền trung, mà còn có Nghệ An. Nhưng Nghệ An không được đền bù. Rất mong các đ.c lãnh đạo xem xét làm sao đền bù một phần nào đó cho người dân.”

          Là một trong những người quan tâm đến kỳ họp thứ 3, HĐND khóa 5, ông Hoàng Minh Tân – người dân khối 2 phường Thu Thủy một lần nữa đề nghị: “Các đại biểu HĐND làm những việc nhân dân yêu cầu như đường sá, giao thông, công ăn việc làm cho nhân dân. Các việc nhân dân bức xúc, đề xuất cần lưu ý giải quyết cho nhân dân.”

          Kỳ họp thứ III- HĐND thị xã Cửa Lò khóa V là một kỳ họp quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và triển khai phương hướng, kế hoạch năm 2017, do đó, những kiến nghị, đề xuất của nhân dân sẽ là một trong những nhiệm vụ để các cấp ngành triển khai trong năm tới.

Thanh Vân – Ngọc Ánh