Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH triển khai nhiệm vụ 2017

Đăng ngày 26/12/2016

anh1

Trong năm 2016 đã có nhiều mô hình văn hóa được triển khai có hiệu quả trên toàn thị xã, đồng thời xây dựng gương “ người tốt, việc tốt” và điển hình tiên tiến gắn với việc thực hiện “ Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên nhiều lĩnh vực. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức tự nguyện, tự giác của các gia đình trong việc xây dựng “gia đình văn hóa” “ khối văn hóa”. đến nay tỷ lệ đạt gia đình văn hóa toàn thị xã là 93%, tỷ lệ khối văn hóa đạt 87,3%. Vận động nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống, xây dựng đời sống văn hóa, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục các giá trị đạo đức lối sống cách ứng xử trong gia đình, giữa gia đình và cộng đồng, phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình. Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai, được nhân dân hưởng ứng đạt được những kết quả tích cực. Nhân dân đã đóng góp nội lực hơn 9 tỷ đồng, tăng hơn 1 tỷ đồng so với năm 2015. Xây dựng được 122 hạng mục công trình: đường bê tông, sửa chữa mua sắm thiết chế nhà văn hóa, xây dựng mương tiêu nước thải, lắp đường điện chiếu sáng. Tổ chức 59 đợt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, tỷ lệ người dân dùng nước hợp vệ sinh và hố xí hợp vệ sinh 100%. Cơ sở vật chất, hạ tầng khu trung tâm các phường, thị xã ngày một văn minh hơn, ý thức lối sống, tập quán sinh hoạt của nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực.

Tại hội nghị các đồng chí trong ban chỉ đạo phong trào cũng đã thảo luận, những tồn tạn như việc các đơn vị khi đạt được đơn vị văn hóa đã không duy trì phát huy mà còn vi phạm các tiêu chí về đơn vị văn hóa, đang còn nhiều tệ nạn xã hội tại các đơn vị văn hóa. Tỷ lệ sinh con thứ 3 ngày càng  tăng ở các đơn vị văn hóa, nên cần rà soát lại, nếu như cao có thế cắt danh hiệu đơn vị văn hóa. Trong năm 2017 ban chỉ đạo cần làm tốt hơn nữa trong việc thẩm tra đơn vị văn hóa, để mỗi đơn vị khi đạt được là một đơn vị văn hóa thực sư, có chất lượng, không hình thức.

Cũng tại hội nghị cũng đã biểu quyết các nội dung về việc công nhận 60 khối văn hóa, 27 cơ quan đạt danh hiệu văn hóa trong năm 2016. Đồng thời biểu quyết dự thảo tiêu chuẩn, trình tự thủ tục xét và công nhận danh hiệu “Dòng họ văn hóa” trên địa bà thị xã.

Ngọc Ánh