Thị xã Cửa Lò họp Ủy viên UBND thị xã phiên tháng 10/2023

Đăng ngày 17/10/2023

Sáng 17/10, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức họp Ủy viên UBND thị xã phiên tháng 10 năm 2023 để đánh giá kết quả thực hiện đề án nâng cao chất lượng cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021 – 2025; kết quả thu gom, xử lý rác thải tại các vị trí trọng yếu trên địa bàn; tình hình thực hiện công tác chỉnh trang đô thị phục vụ năm 2024 cùng một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Doãn Tiến Dũng  – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò chủ trì. Dự họp có các đồng chí phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã, đại diện các phòng, ban ngành, đơn vị, các Ủy viên UBND thị xã.

Tại hội nghị, Phòng Văn hóa – Thông tin, UBND các phường báo cáo về kết quả thực hiện đề án nâng cao chất lượng cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021 – 2025. Về nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã đề nghị Phòng Văn hóa – Thông tin thị xã chủ trì, phối kết hợp các phòng, đơn vị liên quan, UBND các phường rà soát, đánh giá thực trạng khách sạn, nhà hàng trên địa bàn một cách cụ thể, sát thực. Đồng thời đề xuất giải pháp xử lý các cơ sở không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn quy định. Nội dung này phải hoàn thành trước kỳ họp Ủy viên UBND thị xã tháng 11 tới.

Về thu gom, xử lý rác thải tại 23 vị trí trọng yếu từ đầu năm 2023 đến nay đã được các phòng, đơn vị liên quan và UBND 7 phường triển khai thực hiện tốt với tỷ lệ đạt 85%. Công tác huy động cộng đồng dân cư tham gia thực hiện vệ sinh môi trường đạt kết quả tốt; Công tác tuyên truyền về xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường được đẩy mạnh. Tuy nhiên để làm tốt công tác vệ sinh môi trường phục vụ du lịch năm 2024, đồng chí Doãn Tiến Dũng  đề nghị Phòng Tài Nguyên – Môi trường khảo sát, đánh giá sát thực trạng để dự ước khối lượng rác thải, thời điểm xuất hiện nhiều rác, lực lượng thu gom, nguồn kinh phí để xử lý các điểm nóng về môi trường. Từ đó, UBND thị xã có căn cứ hỗ trợ kinh phí, chỉ đạo huy động lực lượng và triển khai các biện pháp liên quan nhằm làm cho môi trường, cảnh quan luôn sạch đẹp.

Đối với hoạt động xe ô tô điện chở khách, UBND thị xã đề nghị các phường tiếp tục tuyên truyền nhân dân lắp đặt đồng hồ tính cước theo quy định. Từ năm 2024 trở đi nếu chủ xe nào không lắp đặt đồng hồ tính cước sẽ không cho phép hạt động kinh doanh.

Về công tác chỉnh trang đô thị, sau khi đánh giá những kết quả đã triển khai trong năm 2023, Hội nghị tập trung thảo luận nội dung kế hoạch, định hướng năm 2024. Trong đó, Chủ tịch UBND thị xã cũng đề nghị các phòng, ban liên quan, UBND các phường rà soát, đánh giá hoạt động các điểm tắm tráng, vệ sinh công cộng, điểm giữ xe, nhất là các mức giá, phí. Qua đó tham mưu thị xã điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

Đặc biệt, hoạt động du lịch năm 2024 thị xã sẽ chủ động xây dựng theo 2 phương án đó là có nhà đầu tư và không có nhà đầu tư vào khu lâm viên bãi tắm phía Đông đường Bình Minh.

Cũng tại hội nghị này, UBND thị xã cần đánh giá 3 năm thực hiện đề án ứng dụng khoa học công nghệ trong khai thác, chế biến hải sản và sản xuất nông nghiệp sạch gắn với tạo sản phẩm phục vụ du lịch giai đoạn 2020 – 2025; Kết quả thực hiện đề án cải cách hành chính nhà nước thị xã Cửa Lò giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kết quả xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đầu năm 2023; Tổng kết công tác cứu hộ, cứu nạn năm 2023 và bàn công tác cán bộ.

                                                         Hữu Lương – Tạ Nhật