Thị xã Cửa Lò: Họp báo tuyên truyền du lịch năm 2013

Đăng ngày 20/03/2014

 

Năm 2012, mặc dầu các địa phương trong nước tiếp tục chịu ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu nhưng du lịch Cửa Lò vẫn thu được kết quả tốt. Lượng khách đến thăm quan nghỉ mát trên địa bàn đạt gần 2 triệu lượt người, trong đó khách lưu trú chiếm hơn 1, 2 triệu lượt; Doanh thu từ du lịch đạt hơn 1.120 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2011.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí đã đề xuất nhiều ý kiến nhằm giúp du lịch Cửa Lò phát triển hơn. Trong đó trọng tâm là đề nghị Thị xã phát triển thêm các tua tuyến thăm quan, các sản phẩm du lịch; Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động du lịch; Chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, chăm lo đến môi trường cảnh quan và chất lượng sản phẩm cũng như thái độ phục vụ du khách.

Kết luận buổi gặp mặt, ông Nguyễn Bá Hảo phó giám đốc Sở thông tin và truyền thông cũng như lãnh đạo thị xã đã ghi nhận các ý kiến đề xuất và mong muốn lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương tích cực tuyên truyền, quảng bá du lịch để góp phần đưa Cửa Lò trở thành điểm thăm quan hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.

.
Theo: Hữu Lương