TX. Cửa Lò: Tập huấn luật bảo vệ môi trường

Đăng ngày 20/03/2014

 

Thành phần được triệu tập về tham dự lớp tập huấn gồm đại diện các cơ quan, đơn vị, chủ các cơ sở nhà hàng, khách sạn trên địa bàn, Bí thư, Chủ tịch, cán bộ phụ trách môi trường các phường xã; Xóm trưởng, Khối trưởng tất cả các Khối xóm của TX.

Về dự lớp tập huấn, các học viên có điều kiện hiểu rõ hơn về hiện trạng môi trường ở Nghệ An, những thuận lợi và khó khăn về tình hình tài nguyên môi trường của Tỉnh. Các học viên cũng được thông qua một số giải pháp về vấn đề xử lý nguồn rác thải. Đặc biệt sẻ được tìm hiểu kỹ hơn việc áp dụng thông tư số 04 của Bộ tài nguyên môi trường về việc hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường; Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường đối với các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước là chủ cơ sở và sản xuất kinh doanh dịch vụ. Đây là khoá học rất có ý nghĩa đối với TX Cửa Lò khi mà vấn đề môi trường đang là nội dung quan trọng trong công tác phát triển du lịch bền vững ở đây.

Theo: Khắc Giang