TX. Cửa Lò: 85 % hộ dân đã được dùng nước sạch

Đăng ngày 20/03/2014

 

Theo phòng Thống kế TX Cửa Lò, hiện nay toàn thị xã đã có 85 % hộ dân được dùng nước sạch. Trong khu vực nội thị số hộ dùng nước máy đạt 5.381 hộ trên tổng số 8278 hộ dân, đạt tỷ lệ 65 %. Số dân còn lại dùng nước giếng khoan và đã có kiểm định đạt tiêu chuẩn nước sạch; Cửa Lò cũng đang triển khai dự án nâng công suất nhà máy nước lên 8 ngàn m3/ngày.

Đặc biệt, hiện nay Cửa Lò là một trong số ít những địa phương trong cả nước được nhận nguồn viện trợ ODA từ Chỉnh phủ Bỉ hỗ trỡ để xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải có giá trị đến hàng chục triệu USD. Thị xã đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cải tạo thoát nước thải và xử lý nước thải triển khai giai đoạn 1 có giá trị lên đến 95 tỷ đồng. Giai đoạn II sau 2009 với tổng vốn đầu tư 12 triệu USD cho dự án thoát nước toàn bộ thị xã.

Với những điều kiện nói trên, trong tương lai không xa Cửa Lò sẽ là địa phương có hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tốt nhất ở Nghệ An và khu vực.

Theo: Khắc Giang